Nederlandse Raskatten Vereniging

Bij ons staat gezondheid op één. 

Klachtencommissie


De NRKV heeft een klachtencommissie.
De klachtencommissie is bedoeld voor klachten die betrekking hebben op overtredingen van de reglementen van de NRKV.  Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

U kunt uw klacht/ geschil voorleggen aan Hans Nolting, 0299-648310 of klachtencommissie@nrkv.info